1400/04/21
شهرستان چادگان؛ بهشتی در استان اصفهان نام باستانی این شهر «پاراتاک» بوده که بعدها به چادگان تغییر پیدا کرد. نام چادگان از دو بخش «چاد» و «گان» تشکیل شده است.
1400/04/21
زاینده رود مهمترین و پرآب ترین رود در حوضه آبریز مرکزی ایران است. سرچشمه زاینده رود از زردکوه است و پس از گذشتن از شهرها و روستاهای بسیار در نهایت به تالاب گاوخونی میریزد.
1400/04/21
چهارمحال و بختیاری در زمینه طبیعت‌گردی تمام ظرفیت‌های لازم از جمله دریاچه، رودخانه، جنگل، آبشار، تالاب و... را دارا است و مناظر خارق‌العاده‌ای را مقابل چشم مسافران قرار داده است.