1402/05/17
چادگان زیبایی‌های نهفته و آشکار بسیاری دارد که هنوز تماشایی و دل‌ربایش می‌کند و شور و رامشی دل‌پذیر و به‌یادماندنی به مردمان مهربان و گردشگرانش پیشکش می‌کند.