ثبت نظر و پیشنهاد

میهمان گرامی با سلام

نظرات و پیشنهادات شما می تواند کمک سازنده ای به ارتقاء کیفیت و استاندارهای مجتمع آموزشی و رفاهی پرديس چادگان نماید.

مدیریت و مجموعه مجتمع آموزشی و رفاهی پرديس چادگان این نظرات را سرلوحه اهداف آتی خود در جهت بهبود و ارتقاء خدمات مجتمع قرار خواهد داد

از ثبت نظرات و پیشنهادات خود سپاسگزاریم