رستوران های مجتمع آموزشی و رفاهی پرديس چادگان

رستورانها و کافی شاپها مجتمع پرديس چادگان

رستوران مجتمع با ظرفیت 150نفر مشرف به دریاچه لحظات خاطرانگیزی را ایجاد خواهد کرد.