درباره مجتمع مجتمع آموزشی و رفاهی پرديس چادگان

امکانات تفریحی و ورزشی مجتمع پرديس چادگان

کلوپ ورزشی مجتمع دارای دو میز بیلیارد، دو میز پینگ پونگ، و دو عدد میز فوتبال دستی می باشد.